foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Noc Muzeów 2017

 

Zapraszamy wszystkich Przyjaciół oraz chętnych na pokazy Grupy Rekonstrukcyjno Historycznej ODWET - JEDRUSIE, podczas Nocy Muzeów w Łodzi.
 
Miejsce: Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
Czas trwania: 18:00 - 01:00
 
Co przedstawimy?:
- sylwetki żołnierzy AK z oddziału JĘDRUSIE, jak i również żołnierzy podziemia antykomunistycznego
- wyposażenie i uzbrojenie partyzanckie
- sylwetki żołnierzy biorących udział w misjach pokojowych ONZ 
- wyposażenie i uzbrojenie wykorzystywane podczas misji pokojowych m.in. w Bośni, Iraku lub Afganistanie
 
Na naszym stoisku nie zabraknie również kombatantów z misji pokojowych ONZ ( m.in. z Egiptu, Iraku lub Bośni) którym będzie można zadawać pytania odnośnie ich służby :)
 
W trakcie trwania imprezy, odbędą się również pokazy grupy ASG B3 oraz koncert zespołu Forteca.
 
Postaramy się poprowadzić krótkie stream`y w Internecie... start streamów 19.15, 20.15, 21.15, 22.15, może się uda.

Wakacje z "Jędrusiami" w Muzeum Tradycji Niepodległościowych

10 sierpnia 2016 na zaproszenie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w ramach realizacji programu edukacyjnego „Wakacje w Muzeum”prowadziliśmy "żywą lekcję historii".
 
Celem organizacji tego wydarzenia było przybliżenie dzieciom i młodzieży realiów życia polskich partyzantó podczas II wojny światowej w oparciu o historię Organizacji "Odwet" i Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie". W czasie pokazu uczestnicy zapoznali się z zarysem historii partyzantów związanych z organizacją „Odwet” i oddziałem "Jędrusie", a następnie wzięliśmy udział w prezentacji umundurowania i uzbrojenia oddziałów partyzanckich. Wspomnielismy o Powstaniu Warszawskim, piosenkach powstańczych i partyzanckich, naszych Bohaterach, Tadku Łebku, Manfredzie "Malutkim" i profesorze Zbigniewie Kabacie.
 
Wydarzenie przybrało formę żywych lekcji historii. W godz. 9.00-14.00 odbyły się 3 takie lekcje i brało w nich udział prawie 200 osób.
 
Imprezie towarzyszyły warsztaty, których tematem przewodnim było hasło „Żołnierz”. Podczas warsztatów na uczestników czekały: gry planszowe, malowanki historyczne, puzzle, papierowe modele pojazdów wojskowych do złożenia.
 
Na zakończenie zajeć przekazaliśmy dzieciom materiały otrzymane dzieki uprzejmości łodzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w ramach akcji edukacyjnej "Burza - Bitwa o Polskę".
 
O wydarzenu informowały TV TOYA i Express Ilustrowany.
 
(fot. S. Adamkiewicz)

Kolejny Numer Specjalny "Odwetu"

W maju 2016 roku wydajemy drukiem drugi numer specjalny "Biuletynu ODWET", zawierajacy podstawowe informacje o Organizacji "Odwet" i "Jędrusiach",

Naklad 200 egzemplarzy.

Przetłumacz Witrynę

Polish English French German Hungarian Latvian Lithuanian Russian Ukrainian

Użytkownik

Patronat

Biuletyn "ODWET" nr 22-23

Nowości Filmowe

stat4u