foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Wakacje z "Jędrusiami" w Muzeum Tradycji Niepodległościowych

10 sierpnia 2016 na zaproszenie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w ramach realizacji programu edukacyjnego „Wakacje w Muzeum”prowadziliśmy "żywą lekcję historii".
 
Celem organizacji tego wydarzenia było przybliżenie dzieciom i młodzieży realiów życia polskich partyzantó podczas II wojny światowej w oparciu o historię Organizacji "Odwet" i Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie". W czasie pokazu uczestnicy zapoznali się z zarysem historii partyzantów związanych z organizacją „Odwet” i oddziałem "Jędrusie", a następnie wzięliśmy udział w prezentacji umundurowania i uzbrojenia oddziałów partyzanckich. Wspomnielismy o Powstaniu Warszawskim, piosenkach powstańczych i partyzanckich, naszych Bohaterach, Tadku Łebku, Manfredzie "Malutkim" i profesorze Zbigniewie Kabacie.
 
Wydarzenie przybrało formę żywych lekcji historii. W godz. 9.00-14.00 odbyły się 3 takie lekcje i brało w nich udział prawie 200 osób.
 
Imprezie towarzyszyły warsztaty, których tematem przewodnim było hasło „Żołnierz”. Podczas warsztatów na uczestników czekały: gry planszowe, malowanki historyczne, puzzle, papierowe modele pojazdów wojskowych do złożenia.
 
Na zakończenie zajeć przekazaliśmy dzieciom materiały otrzymane dzieki uprzejmości łodzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w ramach akcji edukacyjnej "Burza - Bitwa o Polskę".
 
O wydarzenu informowały TV TOYA i Express Ilustrowany.
 
(fot. S. Adamkiewicz)

Kolejny Numer Specjalny "Odwetu"

W maju 2016 roku wydajemy drukiem drugi numer specjalny "Biuletynu ODWET", zawierajacy podstawowe informacje o Organizacji "Odwet" i "Jędrusiach",

Naklad 200 egzemplarzy.

Przetłumacz Witrynę

Polish English French German Hungarian Latvian Lithuanian Russian Ukrainian

Użytkownik

Patronat

Biuletyn "ODWET" nr 22-23

Nowości Filmowe

stat4u