Biuletyn "ODWET" nr 24-25

Po niefortunnym okresie przerwy wydawniczej powracamy do publikacji kolejnego numeru "Odwetu"
W międzyczasie dokonało się kilka zmian organizacyjnych, prawnych i wykonaliśmy dużo pracy nad innymi projektami.
Stąd przerwa ta w pewien sposób była konieczna, by powrócić do zwartego wydawnictwa uzupełniającego publikację WWW.
Na numer złożyły się nowopozyskane materiały z lat 80-90-tych ubiegłego wieku, fragmenty ważnych publikacji i wspomnień, które planowo miały się ukazać.
Nowością techniczną jest zastosowanie dostępu do treści multimedialnych przy pomocy QR Code, na razie testowo, w przyszłości zapewne szerzej
 
W numerze:
 
Drukarnia Patrasia w Opatowie
Najdroższa jest ojczyzna
Niech wiatr ją poniesie - Siekiera, motyka
Zapamiętałem ten dom
Ballada wrześniowa
Masakra na rynku
Bitwa pod Lenino
Karabinek FB RADOM „MSBS”
Satyra w konspiracji 1939-1944
Dziadzio Partyzant
Ten mały Polak