foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Publikacje Wł. Gruszczyńskiego

alt„Lotna Sandomierska"

Warszawa 2002, 348 stron, nakład 700 egzemplarzy.

Pobierz w formacie PDF

Historia głównego na Sandomierszczyźnie oddziału partyzanckiego Armii Krajowej "Lotnej Grupy Bojowej" AK Sandomierz - opisana w książce "Lotna Sandomierska" przez Włodzimeirza Gruszczyńskiego.

„Lotna Sandomierska” jest historyczną relacją o okolicznościach w jakich doszło do utworzenia w lecie 1943 r. oddziału partyzanckiego Lotnej Grupy Bojowej AK przez Inspektorat Sandomierz, a także w pewny, sensie okazjonalnie, a także w pewnym sensie okazjonalnie - wzmianką o samych początkach zawiązywania się sztabu 2 pp. AK Leg., również i sztabu 2 dywizji.

Wiedaltzę o tym oddziale i przebiegu jego służby autor książki, żołnierz tego oddziału, przekazał, przy usilnym staraniu nie popełniania grzechu ubarwiania czy wzbogacania relacji. Przyświecał mu bowiem cel przekazania do historiografii Kielecczyzny czasu niemieckiej okupacji przyczynka do historii, wobec utracenia w wojennej i powojennej zawierusze dokumentów oraz wobec zaniechania ze strony władz państwowych (2013r.) przekazania do wiadomości publicznej również również i tej wiedzy odnoszącej się do ważnej dziedziny działalności polskiego podziemia na ziemi sandomierskiej. „Lotna Sandomierska” ukazuje jednocześnie pewne, typowe dla wojennego pokolenia, koleje losu młodego człowieka.

O oddziale tym poczynił wprawdzie obszerną wzmiankę ppłk. dypl. Wojciech Borzobochaty w swojej monografii historycznej pt. „Jodła” Okręgu Radomsko-Kieleckiego ZWZ-AK, lecz ze względu na charakter tej pracy i lapidarnego ujęcia kwestii nie trafia ona do wiadomości ogółu. Aby zatem uratować od przepadku w powszechnej pamięci narodowej znaczącego wycinka historii Kielecczyzny, autor wydał tę książkę w „drugim” obiegu, podobnie jak pozostałe dwie - na własny koszt, z z konieczności w małym nakładzie i sam je rozprowadzał. Obecnie funkcję rozpowszechniania autor powierza internetowi.


alt„Odwet - Jędrusie"

Zagnańsk 2011, 256 stron, nakład 550 egzemplarzy.

Pobierz w formacie PDF

Historia legendarnego oddziału partyzanckiego, z którą identyfikował się cały naród, także przez długie lata po wojnie, grupy "Jędrusie" - opisana w książce "Odwet - Jędrusie" Włodzimierza Gruszczyńskiego.

W książce „Odwet - Jędrusie” autor podjął próbę opracowania historycznego mogącego - przy prawie zupełnym niedostatku dokumentów źródłowych. Zastąpić w możliwie dużym stopniu monografię tej wyjątkowej - ze względu na nietypową działalność, bardzo licznej grupy patriotów. Pogodzenie historycznego ujęcia dramatycznych losów organizacji p.n. „Odwet” i następnie oddziału partyzanckiego p.n. „Jędrusie”, obu tych organizacji otaczanych miłością ludności, z trwałą podniosłą legendą stanowiło dla autora poważne wyzwanie. Wykorzystał on tą okoliczność, że przez pewien czas był partyzantem w służbie tego oddziału ( po połączeniu „Lotnej Sandomierskiej” z „Jędrusiami” ).

Bezpośrednim bodźcem do podjęcia się tego zadania była wola, zlecenie obecnie żyjących kolegów, byłych członków „Odwetu” i „Jędrusiów”, opracowania historycznego obok innych, o charakterze wspomnień.

alt„Przeminęli"

Zagnańsk – Kielce 2009, 178 stron, nakład 500 egzemplarzy

Pobierz w formacie PDF

Reprezentatywny opis, na jednym przykładzie postawy ziemian polskich w czasie okupacji niemieckiej i wyrzucania ich z posiadłości przez władze komunistyczne w 1944 roku - przedstawia w powieści "Przeminęli" Włodzimierz Gruszczyński.

W powieści p.t. „Przeminęli” autor, nie chcący się pogodzić z wysoce zasmucającym zjawiskiem przepadku w pamięci narodowej - zarówno w oficjalnej historiografii, jak i w mało widocznych opracowaniach wspomnieniowych, a nawet w legendzie, przepadku w świadomości narodu wiedzy o nadzwyczaj ważnej warstwie społecznej, o ziemianach. Postanowił, przywołać na pamięć los znanej rodziny ziemiańskiej z terenu Sandomierszczyzny.

Zważywszy, że ziemianie, przemieniający przez wieki kulturę rolną i ogólną, żyli w symbiozie z chłopami i mniejszością narodową, Żydami, nie sposób było ich przedstawić w oderwaniu od naturalnego społecznego środowiska. Z tego powodu powieść, mająca, w głównym założeniu, opisać historyczny moment wyrzucenia rodziny ziemiańskiej z jej włości przez władze sowieckie, porusza także wątek chłopski (z gwarą naturalną - niestylizowaną) i po trosze wątek żydowski ( przed wojną mieliśmy ich 11% całej ludności ).

Na marginesie tych uwag autor pragnie zauważyć, że bohaterki powieści, Krystyna i Maria, żyją (2013r.) w niełatwych warunkach.

Właścicielem praw autorskich zamieszonych na stronie książek i zdjęć jest Włodzimierz Gruszczyński. Cytowanie za podaniem źródła.

Publikacje zostały wydane w drugim obiegu własnym kosztem autora.
 

Przetłumacz Witrynę

Polish English French German Hungarian Latvian Lithuanian Russian Ukrainian

Użytkownik

Biuletyn "ODWET" nr 24-25

Nowości Filmowe

stat4u