foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Album - "ODWET" - "JĘDRUSIE" 1939 - 1944

Pamięci Tadeusza Szewery
 

Historia Polski, również ta najnowsza obfituje w postacie, które odcisnęły na niej swoje ogromne piętno. Widziana poprzez pryzmat jednostkowych losów nabiera wyjątkowego znaczenia stając się bliższa i bardziej zrozumiała dla przeciętnego odbiorcy.
Szczególnie wojna jest czasem, kiedy bezimienne często ofiary splatają się z bohaterstwem jednostek, których czyny przechodzą do legendy pobudzając zbiorową wyobraźnię.
Major Sucharski, kapitan Raginis czy rotmistrz Pilecki to postacie - symbole polskiego oporu i męstwa w czasach II wojny światowej. Do grona narodowych bohaterów można także zaliczyć Władysława .Jasińskiego „Jędrusia", jednego z pierwszych konspiratorów na terenie niemieckiej okupacji. Organizacja „Odwet" i oddział partyzancki „Jędrasie", które stworzył, nie tylko przetrwały całą okupacje lecz także dały swoim członkom formację ideową, która w sposób decydujący wpłynęła na ich dalsze życie.
Przyjrzyjmy się ich wojennym losom utrwalonym na fotograficznej kliszy, oddającej po prawie 70 latach atmosferę tamtych dni i nastroje ludzi, których „nie zdobił mundur" i „nie chwalił sztab", a mimo to wytrwali wierni żołnierskiej przysiędze i więzom przyjaźni.
 
Tadeusz Zych

Przetłumacz Witrynę

Polish English French German Hungarian Latvian Lithuanian Russian Ukrainian

Użytkownik

Biuletyn "ODWET" nr 28

 
 

Nowości Filmowe

stat4u