foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Hymn "Odwetu"

słowa : Zbigniew Kabata " Bobo"
 
Głośno niech zabrzmi dziś "Odwetu" zew,
Nad ojczyzną skutą w niewoli,
Głośno dziś niech rozlegnie się nasz śpiew,
Niech plunie w twarz smutkowi naszej doli, 

  Podziemny i szary nasz trud
  Ciężkim jarzmem barki nam gnie,
  Wiara w zmartwychwstanie Polski cud,
  Żarem serc naszych tchnie.
  Na warcie my, jak jeden mąż,
  Jak psy wciąż ścigani i tropieni,
  Lecz niezłomnie wierzymy wciąż,
  Że przyjdzie czas!
  A wtedy wszystko się odmieni!

Zabrzmi swobodny już "Odwetu" zew,
Matka Polska otworzy oczy
I popłynie obfitą strugą krew,
Którą hojną dłonią każdy z nas wytoczy. 

  Wtedy poprzez śmierć,  ból i łzy,
  Przez huk, świst kul i ryk dział,
  Pójdziemy ku wolności - my
  Ścieląc jej drogę z ciał.
  Ojczyzny najświętszy nam znak,
  Poniesiem na ostrzach swych bagnetów,
  I w radosny wyruszy szlak,
  Podziemna i ukryta dziś
  Armia "Odwetu"!
 
 
Wykonanie p. Bogna Lewtak-Baczyńska
 

Przetłumacz Witrynę

Polish English French German Hungarian Latvian Lithuanian Russian Ukrainian

Użytkownik

Biuletyn "ODWET" nr 24-25

Nowości Filmowe

stat4u