Już kuferek stoi zrychtowany

Już kuferek stoi zrychtowany
już tam stoi na stole
wynieś mi go moja najmilejsza
wynieś mi go na kolej
 
Już tam kolei stoi zrychtowana
przy kolei wielki plac
gdy ja będę do wojska odjeżdżał
będzie za mna wielki płacz
 
Będą za mną dziewczyny płakały
com ja z nimi tańcował
a najbardziej moja najmilejsza
którom w nocy całował