foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Odmarsz spod Łysicy

słowa: "Bot" Bolesław Kaczmarczyk
na melodię "Małgorzatka"
 
Łysa Góro, co jodłami
sięgasz nieba,
sięgasz nieba ponad nami!
Idziemy na bój,
w kraj nasz — daleki świat.
 
Żegnaj, wiosko ukochana,
jutro kula —
jutro kula, albo rana,
za sprawę świętą,
kraj nasz ojczysty, lud.
 
Dolinami i lasami
idzie Polska,
nowa Polska z partyzantami!
Za krew, łzy matek
i małych dziatek, sióstr.
 
Dziś świat przecież może przyzna,
że z krwi naszej
i kul naszych — nam Ojczyzna
wolną być musi!
Walki nie zdusi wróg
 

Przetłumacz Witrynę

Polish English French German Hungarian Latvian Lithuanian Russian Ukrainian

Użytkownik

Biuletyn "ODWET" nr 24-25

Nowości Filmowe

stat4u