foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Odsłonięcie tablicy pamięci ppłk prof. Zbigniewa Kabaty

 
Dnia 27 marca 2015 r. o godz. 15:00 w pasażu między Urzędem Miasta i Gminy w Opatowie, a budynkiem byłego więzienia rozpoczęły się uroczystości upamiętniające postać zmarłego w ubiegłym roku profesora podpułkownika Zbigniewa Kabaty, pseudonim "Bobo". Ten partyzant oddziału "Jędrusie" 13 marca 1943 roku wziął udział w uwolnieniu więźniów opozycyjnych z więzienia w Opatowie. Należy nadmienić, iż Kabata, oprócz tego, że był partyzantem, zasłynął w świecie nauki. Był doktorem filozofii i nauk przyrodniczych.
 
Społeczeństwo naszego miasta w symboliczny sposób oddało cześć temu wybitnemu człowiekowi nadając nazwę ulicy łączącej plac Obrońców Pokoju z ulicą Nowowałową jego nazwiskiem. Powstała również tablica wmurowana w ścianę budynku byłego więzienia opisująca sylwetkę Kabaty i jego dokonania.
 
Na uroczystości byli obecni: siostra Zbigniewa Kabaty prof. Alina Kabata -Pendias, jego kuzyni: inż. Andrzej Gryglewski, Jarosław Kabata , Zbigniew Ociepa, Beata Oczkowicz-wiceminister Ministerstwa Obrony Narodowej, posłowie: Renata Janik i Marek Kwitek, płk Krzysztof Leśniak, Burmistrz Sandomierza -Marek Bronkowski, Starosta Powiatu -Bogusław Włodarczyk, ",ks. Prałat dr Michał Spociński, kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół, komendanci Policji i Straży Pożarnej, kombatanci, a wśród nich Jan Gałuszka ps. "Mizerny" z oddziału "Jędrusie, poczty sztandarowe, młodzież szkolna.
 
Głos zabrali zaproszeni goście, a także Burmistrz Miasta i Gminy Opatów: "Świętej Pamięci pułkowniku profesorze wszystko przemija, pozostaje jedynie poezja i miłość. Twoje wiersze głoszą chwałę najwspanialszej armii świata, Armii Krajowej, a dzisiejsza uroczystość niech uwieczni pamięć o Tobie, najwierniejszym z wiernych jej żołnierzy".
 
O godzinie 15:30 nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którego dokonali: prof. Alina Kabata Pendias, wiceminister Ministerstwa Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, Starosta Opatowski Bogusław Włodarczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Andrzej Chaniecki, Pan Jan Gałuszka ps. "Mizerny" i prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Sandomierzu Janusz Jakubowski.
 
Następnie nastąpiło uroczyste złożenie wiązanek pod tablicą pamiątkową.
 
 
Źródło: http://www.ook.internetdsl.pl
 

Przetłumacz Witrynę

Polish English French German Hungarian Latvian Lithuanian Russian Ukrainian

Użytkownik

Biuletyn "ODWET" nr 24-25

Nowości Filmowe

stat4u