"Dzień Weterana - Szacunek i wsparcie"

altW trakcie obchodów Centralnych Uroczystości Dnia Weterana w Warszawie w roku 2012 - zrodził się pomysł aby "wyjść do ludzi" oraz aby kolejne obchody naszego świeta odbyć się mogły w "małych ojczyznach". Pierwszy wybór padł na Wrocław, przy pełnej akceptacji naszego pomysłu przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Miasto Wrocław.

W miarę kształtowania się naszych zamierzeń odnośnie realizacji Centralnych Uroczystości Dnia Weterana - okazało się, że tak naprawdę 29 maja 2013 roku powinien być zwieńczeniem większej akcji. Zrozumieliśmy, że istnieje potrzeba szerszej akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie społeczeństwa. Tak powstał pomysł na kampanie społeczną "Dzień Weterana - Szacunek i wsparcie"

Jej zadaniem jest pogłębienie  szacunku do polskich barw narodowych i munduru, chcielibyśby aby Polski Żołnierz, Funkcjonariusz czy Osoba Cywilna  czuła dumę oraz miała szacunek i wsparcie od społeczeństwa  z powodu służby dla Ojczyzny w misjach poza granicami kraju.

Pragniemy uwrażliwić społeczeństwo na problemy weteranów i ich rodzin – szczególnie tych, którzy zostali ranni w czasie pełnienia służby lub ponieśli najwyższą cenę – cenę życia. Poprzez akcję społeczną, pragniemy wpłynąć na świadomość Polaków o potrzebie wsparcia dla rannych weteranów oraz szacunku dla weteranów działań poza granicami kraju.

Wszystkim Weteranom misji ONZ i NATO - GROMKIE CZUWAJ!!!

Szczególnie ściskamy naszego Druha Romka
- uczestnika misji w Bośni i Iraku
oraz kpt. Orlika z O.A.K.