W Sanktuarium w Sulisławicach

16 lipca o godzinie 1700 rozpoczęły się w Sanktuarium w Sulisławicach uroczystości żałobne za Zmarłego Zbigniewa Kabatę.

Przed Mszą Świętą odczytany został list jaki Profesor Kabata przesłał do uczestników uroczystości nadania Imienia Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie" Publicznemu Zespołowi Szkół w Sulisławicach, która miała miejsce 6 maja 2006 roku.

Następnie wyrecytowany został wiersz Z. Kabaty "Pokolenie Kolumbów" przez Zuzię Pawłowską ze szkoły w Sulisławicach, która zajęła I miejsce w tegorocznym konkursie poezji Zbigniewa Kabaty w Koprzywnicy.

Następnie rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana przez księży: Krzysztofa Rusieckiego Dziekana sandomierskiego, Kazimierza Sawościanika Proboszcza z Sulisławic,Ks. Kan. Stanisława Bastrzyka Proboszcza z Niekrasowa, Wincentego Suwałę z Sulisławic i Księdza Wikariusza z Wiązownicy.
 
Obecne na uroczystości poczty sztandarowe:
1. 2 Pułku Piechoty Legionów AK
2. PSP im. Oddz. Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Smerdynie
3. PZS im. Oddz. Partyzanckiego Jędrusie w Sulisławicach
4. Polskie Drużyny Strzeleckie Okr. Staszów z d-cą mjr. Wiesławem Kucą
5. OSP z Sulisławic
6. OSP z Wólki Gieraszowskiej
7. Związek Strzelecki "Strzelec" im. Oddz. Partyzanckiego AK "Jędrusie" z Tarnobrzegu.

Obecne delegacje:
1. UM Sandomierza reprezentowany przez Wiceburmistrz dr Ewę Kondek
2. UG w Łoniowie reprezentowany przez Przewodniczącego Rady Gminy Antoniego Szpaka i Sekretarza Andrzeja Swajdę
3. Towarzystwo Naukowe Sandomierskie
4. I LO Collegium Gostomianum z Dyrektor dr Barbarą Tęgiewicz
5. PZS w Sulisławicach z Dyrektor Małgorzatą Borycką
6. SP w Smerdynie z Dyrektor Marzeną Górną
7. Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie z Dyrektor Marią Swatek
8. Koło ŚZŻ AK w Sandomierzu z Prezesem płk. Januszem Jakubowskim
9. Koło ŚZŻ AK w Tarnobrzegu z Prezesem mec. Rajmundem Aschenbrennerem
10. Polskie Towarzystwo Historyczne o. Sandomierz z Prezesem Arturem Brzozowskim.

Obecne były również Rodziny "Jędrusiów" oraz jedna z inicjatorów nadania profesorowi Kabacie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza Pani Alicja Kaszyńska.

Po Mszy Świętej nastąpiło przejście na cmentarz, gdzie przy Grobie "Jędrusiów" odmówiona została modlitwa poprowadzona przez ks. Rezydenta Wincentego Suwałę CR. W imieniu zebranych, Zarządu Głównego oraz Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK pożegnanie wygłosił mec. R. Aschenbrenner.

Następnie Kamil Kiliański i Tomasz Kowal recytowali wiersze Z. Kabaty: "Tak bardzo tego pragnę..." i "Armia Krajowa" - nieoficjalny hymn Armii Krajowej, po czym delegacje złożyły kwiaty na Mogile "Jędrusiów".


(Aut. Tomasz Kowal, skróty red.)