foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Ławeczka Halnego

 
W sobotę 18 czerwca 2016 roku odsłonięto i poświęcono w Starachowicach piękną ławeczkę znanego starachowickiego partyzanta, Zdzisława Rachtana „Halnego”.
Stanęła na skwerze Jego Imienia.
 
Jest to inicjatywa Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej "Ponury - Nurt". Starachowiccy Radni rok temu podjęli decyzję o nadaniu skwerowi przy alei Armii Krajowej w Starachowicach imienia podporucznika Zdzisława Rachtana "Halnego". Zdzisław Rachtan przez wiele lat przewodził Środowisku Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury-Nurt". Autorem pomnika jest rzeźbiarz światowej sławy, profesor Karol Badyna, kierujący Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Środowisko podjęło współpracę z artystą za pośrednictwem p. Małgorzaty Balasińskiej. reklama Pomnik przypomina leśną ławeczkę, wykonaną z kłód ułożonych pod katem prostym. Do siedzącego na niej Zdzisława Rachtana (postać jest naturalnej wielkości) można się dosiąść z każdej strony. 
 
Na górnej płaszczyźnie jest tablica informująca o "Halnym". Jak informuje Rafał Obarzanek, kierujący teraz Środowiskiem Żołnierzy Armii Krajowej "Ponury - Nurt", koszt ławeczki to około 80 tysięcy złotych. 
 
Fundatorami ławeczki są: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Gmina Starachowice, Instytut Pamięci Narodowej, wpłaty społeczne. Uroczyste odsłonięcie Uroczystego odsłonięcia dokonano w sobotnie południe przy ul. Armii Krajowej w Starachowicach. Bardzo licznie przybyły delegacje Policji z Kielc i Starachowic, władze Starachowic, prawie w komplecie, przedstawiciele władz powiatu starachowickiego, posłowie Krzysztof Lipiec i Marzena Okła - Drewnowicz. Była honorowa asysta kompani wojskowej z Radomia i kilkunastu pocztów sztandarowych. Władze centralne reprezentowali: Łukasz Kamiński - prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Jan Józef Kasprzyk - zastępca szefa Urzędu do spraw Kombatantów. 
 
Uroczystego odsłonięcia dokonali wspólnie: Marek Materek - prezydent Starachowic, Piotr Rachtan - syn Zdzisława, Bolesław Ciesielski „Farys" - żołnierz Oddziałów Partyzanckich „Ponurego”, Krystyna Rowecka- Trzebicka - bratanica generała Stefana Grota - Roweckiego. Ławeczkę poświęcił ojciec Eugeniusz Augustyn - opat wąchockiego Opactwa Cystersów. Dzieci i młodzież ze szkół w Stykowie, w gminie Brody, w Rzepinie i Chybicach - w gminie Pawłów, przedstawiły kilka piosenek żołnierskich i partyzanckich. Całość bardzo sprawnie prowadziła Anna Skibińska. Na zakończenie, dla chętnych był gorący posiłek i chleb ze smalcem. 
 
Życiorys Bohatera.
 
Zdzisław Rachtan, Honorowy Obywatel Starachowic i Wąchocka, urodził się w 1924 roku. w Starachowicach - Wierzbniku. Od 1940 roku był zaangażowany w konspirację, w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej. Jego okupacyjne nazwisko to „Zdzisław Drzazga”. Pełnił funkcję zastępcy dowódcy plutonu w oddziale dywersyjnym. Przeszedł cały szlak bojowy Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury”. Zdzisław Rachtan był jednym z pomysłodawców ufundowania odsłoniętej w 1957 roku kapliczki Matki Boskiej Bolesnej na Wykusie - pierwszego w Polsce pomnika upamiętniającego poległych żołnierzy Armii Krajowej. Był też jednym z założycieli kombatanckiego Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury" - "Nurt" . Od 1991 roku był przewodniczącym kapituły policyjnej Honorowej Odznaki Zasługi imienia pułkownika Jana Piwnika „Ponurego”. 
 
Zmarł w Warszawie 16 stycznia 2014 i został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 
 
 

Przetłumacz Witrynę

Polish English French German Hungarian Latvian Lithuanian Russian Ukrainian

Użytkownik

Biuletyn "ODWET" nr 24-25

Nowości Filmowe

stat4u