foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów lichen_2004/:123:100:0:0 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Święto Wojska Polskiego

O godz. 9.30 w łódzkiej Bazylice Archikatedralnej odbyła się uroczysta msza święta w intencji poległych i zmarłych żołnierzy. Koncelebrował ją arcybiskup Władysław Ziółek. 
Następnie przed Grobem Nieznanego Żołnierza przy ul. Piotrkowskiej 256 kilkadziesiąt delegacji m.in. przedstawiciele kombatantów, władz miasta i województwa złożyło kwiaty i zapaliło znicze upamiętniając w ten sposób m.in. zwycięską bitwę warszawską w 1920 roku, zwaną potocznie Cudem nad Wisłą.
 
Nastąpiła też uroczysta zmiana warty, Apel Pamięci oraz defilada wojskowa. Oddano salwę honorową.
 
Po oficjalnej części obchodów łodzianie mogli obejrzeć wystawę pojazdów i sprzętu wojskowego, a w punkcie informacyjnym dowiedzieć się więcej o Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


My natomiast udaliśmy się do auli Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie odbyła sie uroczystość nominacji na wyższe stopnie wojskowe Weteranów Wojska Polskiego, a nasz druh Roman Szymański otrzymał "Gwiazdę Iraku" za udział w misji stabilizacyjnej NATO.

Godzina "W"

 
alt
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Oddział w Łodzi
 
Łódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego – Łódź, 1 sierpnia 2012 r.
 
1 sierpnia 2012 r. przypada kolejna, 68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Łódzka Kuria Metropolitarna oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi uczczą pamięć Powstańców okolicznościową uroczystością.

altRozpocznie ją o godz. 15.00 msza św. w Kościele Garnizonowym p.w. św. Jerzego w Łodzi (ul. św. Jerzego 9), celebrowana przez ks. bp. Adama Lepę. Uświetni ją kompania honorowa wystawiona przez 1. Batalion Kawalerii Powietrznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Leźnicy Wielkiej.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przejdą za pocztami sztandarowymi ulicami św. Jerzego, Cmentarną i Ogrodową na Stary Cmentarz, gdzie zatrzymają się przed mogiłą gen. bryg. Edwarda Franciszka Pfeiffera ps „Radwan”. Biogramy powstańców spoczywających na łódzkich cmentarzach przedstawi w tym miejscu dr Tomasz Toborek, kierownik Referatu Badań Naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Następnie delegacje złożą kwiaty i znicze. Zebrani wysłuchają prezentacji pieśni powstańczych, przygotowanej przez Lucjana Muszyńskiego, wiceprzewodniczącego Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin, pracownika Urzędu Miasta Łodzi.altTego dnia pamiętajmy także o innych powstańczych mogiłach znajdujących się na łódzkich cmentarzach, jak choćby płk. dypl. Józefa Szostaka ps. „Filip” (cmentarz św. Józefa w Łodzi-Rudzie, ul. Farna 12), płk. Konstantego Kułagowskiego i Wiktora Matulewicza ps. „Luxor”, a także harcerek – Marii i Jadwigi Wocalewskich oraz Barbary Marty Nazdrowiczówny ps. „Wiewiórka” (Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej).

O godz. 17.00, na pamiątkę godziny „W”, w hołdzie Powstańcom Warszawskim zabrzmią w mieście syreny.
 

14 lutego 1942 r. powstała Armia Krajowa

Walka i nadzieja

Po agresji niemieckiej i sowieckiej we wrześniu 1939 roku życie państwowe zeszło do konspiracji. Rząd polski działający na uchodźstwie – najpierw we Francji, a później w Londynie – kontynuował działalność władz państwowych z lat 1918–1939. W podziemiu odtworzono struktury władzy cywilnej oraz siłę zbrojną. Od 14 lutego 1942 roku była nią Armia Krajowa, najsilniejsza i najlepiej zorganizowana podziemna armia europejska II wojny światowej.

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił - aż do ofiary życia mego.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg.

Takie słowa przysięgi składał każdy żołnierz Armii Krajowej.

Przyjmujący przysięgę odpowiadał:

Przyjmuję Cię w szeregi Armii Krajowej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.

Armia Krajowa, następczyni Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej, powstała na mocy rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego 14 lutego 1942 roku.

Pierwszym Dowódcą AK został generał Stefan Rowecki „Grot” – przedwojenny oficer, żołnierz I Brygady Legionów Polskich, uczestnik walk z bolszewikami, od pierwszych chwil po kapitulacji wrześniowej uczestnik konspiracji. Doprowadził do scalenia w Armię Krajową głównych odłamów konspiracyjnych. Tropiony przez Gestapo, został zdradzony przez hitlerowskich agentów i aresztowany 30 czerwca 1943 roku w lokalu konspiracyjnym na warszawskiej Ochocie. Odrzucił niemiecką ofertę współpracy. Prawdopodobnie został zamordowany tuż po wybuchu Powstania w Warszawie.

W 2002 roku z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej powstał Klub Historyczny im. generała Stefana Roweckiego „Grota”. Jego zadaniem jest zapoznawanie społeczeństwa, szczególnie młodzieży, z losami państwa polskiego w latach okupacji i powojennego zniewolenia.

W chwili największej zdolności bojowej, wiosną 1944 roku, siły Armii Krajowej liczyły około 380 tysięcy żołnierzy i oficerów. Kadra oficerska sprzed wojny była uzupełniana absolwentami tajnego szkolenia i przerzuconymi do kraju cichociemnymi.

Celem Armii Krajowej było prowadzenie oporu zbrojnego i przygotowanie do planowanego ogólnokrajowego powstania. Dla koordynowania działalności dywersyjnej powołane zostało Kierownictwo Dywersji (Kedyw) Komendy Głównej AK. Jego dowódcą został płk Emil Fieldorf ps. „Nil”. To żołnierze Kedywu dokonali zamachu na kata Warszawy Franza Kutscherę.

Zajmowanie terenów Polski przez Armię Czerwoną w 1944 roku uruchomiło akcję „Burza”, polegającą na atakowaniu wycofujących się Niemców i występowaniu wobec Sowietów w roli gospodarza. Ostatnim akcentem „Burzy” było Powstanie Warszawskie.

Nazwa Armii Krajowej jednoczyła także żołnierzy po jej formalnym rozwiązaniu na początku 1945 roku. Część żołnierzy i oficerów nie podporządkowała się rozkazowi demobilizacji ostatniego dowódcy AK generała Okulickiego „Niedźwiadka” i prowadziła zbrojną walkę ze zdobywającymi władzę w Polsce komunistami. Nazwa Armia Krajowa stała się na kilka najbliższych lat, a może nawet dziesięcioleci, symbolem niepodległości i patronowała wielu zabiegom o jej odzyskanie.

Dowódcy i żołnierze Armii Krajowej przez wiele lat Polski Ludowej byli tępieni i prześladowani. Do 1956 roku wielu z nich znalazło śmierć lub straciło lata życia w ubeckich więzieniach. Później ciągle należeli do obywateli drugiej kategorii.

Po 1989 roku Polska stara się oddać im należną cześć i znaczenie.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej www.ipn.gov.pl

 

Wykus 2004

Na zaproszenie Pana Leszka Kalinowskiego pojechaliśmy z Agnieszką na uroczystości "Ponurowców" odbywające się corocznie w rocznicę śmiercki mjra Jana Piwnika ps. Ponury na Polanie Wykus niedaleko Wąchocka.
Uroczystości organizowane przez Obwód Świętokrzyski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej przypomniały nam nasze uczestnictwo w Pogrzebie "Ponurego" w którym uczestniczyliśmy w 1988 roku.

Poniżej kilka zdjęć...
 

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika ARMII KRAJOWEJ

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów lichen_2004/:123:100:0:0 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika ARMII KRAJOWEJ
w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej  w Licheniu
A.D. 6 września 2003

Dzięki uprzejmości Pana Leszka Kalinowskiego - przyjaciela prof. Zbigniewa Kabaty i wydawcy Jego poezji w sobotę 6 września 2003 roku  braliśmy udział w Uroczystości odsłonięcia pomnika Armii Krajowej w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu. Spotkaliśmy się tam z Nim, i Panem Jerzym Okupnikiem - dyrektorem Wydawnictwa RICHTER Polska, które wydało ksiązki Zbigniewa Kabaty.

Wrześniowy poranek przywitał nas słońcem i lekkim chłodnym wietrzykiem. Gdy dojeżdżaliśmy do Lichenia z daleka było widać wieżę i kopułę sanktuarium. W Domu Pielgrzyma oczekiwali nas Pan Leszek Kalinowski i Pan Jerzy Okupnik, Otrzymaliśmy od Nich trochę maateriałów historycznych i zdjęć. W zamian wręczyliśmy nasze plakietki szczepu, płytę CD z nagranami ze zbiorów dha Tadeusza i naszą stroną internetowa.


Resztę niech opowiedzą fotografie...
 
{gallery}lichen_2004/:123:100:0:0{/gallery}
 

Przetłumacz Witrynę

Polish English French German Hungarian Latvian Lithuanian Russian Ukrainian

Użytkownik

Biuletyn "ODWET" nr 24-25

Nowości Filmowe

stat4u